فاطمه فهیم نیا

فاطمه فهیم نیا،

دانشیار
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 61117713
Scopus
 • 33 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
Google Scholar
 • 138 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

 • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 1395←1397
 • مدیر گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی پردیس کیش دانشگاه تهران 1394←1397
 • عضو هیآت علمی شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان دانشگاه 1394←1396
 • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت 1394←1396
 • عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره خیرین و واقفین 1393←1393
 • رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی 1392←1395
 • مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 1392←1395
 • سرپرست دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1380 ←

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی