فاطمه فهیم نیا

فاطمه فهیم نیا،

دانشیار
دانشکده مدیریت
علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره تماس : 61117713
اتاق : -
Scopus
 • 16 ارجاعات
 • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
 • 68 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸

پروفایل

 • ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 1395←1397
 • ، مدیر گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی پردیس کیش دانشگاه تهران 1394←1397
 • ، عضو هیآت علمی شورای انضباطی تجدید نظر دانشجویان دانشگاه 1394←1396
 • ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت 1394←1396
 • ، عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره خیرین و واقفین 1393←1393
 • ، رئیس کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی 1392←1395
 • ، مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 1392←1395
 • ، سرپرست دانشکده کتابداری و اطلاع رسانی 1392←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علم اطلاعات و دانش شناسی

1381 ← 1386

کارشناسی ارشد ، تهران ، علوم کتابداری و اطلاع رسانی

1372 ← 1376

فعالیت های علمی