فرج اله ادیب هاشمی

فرج اله ادیب هاشمی،(بازنشسته)

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02166923748
Scopus
  • 69 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

… ← 1363

Ph.D ، تهران ، دامپزشکی

… ← 1374

فعالیت های علمی