فرج اله ادیب هاشمی

فرج اله ادیب هاشمی،

دانشیار
دانشکده دامپزشکی
گروه جراحی و رادیولوژی
شماره تماس : 02166923748
Scopus
  • 67 ارجاعات
  • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۵/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

… ← 1363

دکتری ، تهران ، دامپزشکی

… ← 1374

فعالیت های علمی