مهدی اسمعیلی بیدهندی

مهدی اسمعیلی بیدهندی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 353 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 744 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست - گرایش آب و فاضلاب

1388 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران - گرایش محیط زیست

1385 ←

فعالیت های علمی