الهام شیرزاد عراقی

الهام شیرزاد عراقی،

استادیار
 • عضو کمیته پژوهشی فدراسیون اسکواش
 • عضویت کارگروه مهندسی وزش
 • عضو کارگروه مهندسی ورزش وزارت ورزش و جوانان
 • عضو کمیته برنامه ریزی علوم ورزشی وزارت علوم
 • همکاری در هسته توسعه فناوری های ورزشی
 • تدوین و بازنگری برنامه درسی دکترای بیومکانیک ورزشی
 • عضو کمیته قاره ای آسیا- پاسفیک فدراسیون بین المللی پدل
 • عضو کمیسیون همبستگی المپیک
 • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا
 • عضو همکار گروه تخصصی برنامه ریزی آموزشی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم
 • بهداشت،ایمنی و محیط زیست (hse)
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شماره تماس : 02161118916
Scopus
 • 59 ارجاعات
 • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 308 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۲۵

پروفایل

 • بهداشت،ایمنی و محیط زیست (hse) 1400←…
 • عضو همکار گروه تخصصی برنامه ریزی آموزشی و گسترش علوم ورزشی وزارت علوم 1399←…
 • ضرورت توجه به بهداشت روانی دانشجویان در ایام کرونا 1399←…
 • تهیه سناریوی تدریس و ویدیوهای آموزشی 1399←1399
 • تدوین و بازنگری برنامه درسی دکترای بیومکانیک ورزشی 1397←…
 • همکاری در هسته توسعه فناوری های ورزشی 1395←…
 • عضو کارگروه مهندسی ورزش وزارت ورزش و جوانان 1393←…
 • عضویت کارگروه مهندسی وزش 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.Sc Equivalent ، دانشگاه کاتولیک لووین ، مدیریت سازمان های ورزشی

1393 ← 1394

Ph.D ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پزشکی/ بیومکانیک

1379 ← 1385

M.S ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی پزشکی/بیومکانیک

1378 ← 1379

کارشناسی ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، مهندسی مکانیک

1374 ← 1378

فعالیت های علمی