سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد،

دانشیار
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
شماره تماس : -
اتاق : 304
صفحه رخ نما
Scopus
  • 82 ارجاعات
  • 5 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
  • 279 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۰

پروفایل

  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی