سیدیوسف عرفانی فرد

سیدیوسف عرفانی فرد

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
  • عضو کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
دانشکده جغرافیا
سنجش از دور و GIS
اتاق : 304
Scopus
  • 195 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 535 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

  • عضو کارگروه سلامت، محیط زیست و تغییرات اقلیم صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور 1401←1403
  • عضویت در گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی 1398←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، علوم جنگل

1381 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، علوم جنگل

1379 ← 1381

کارشناسی ، دانشگاه گرگان ، علوم جنگل

1375 ← 1378

کلمات کلیدی