مجتبی عمرانی پور

مجتبی عمرانی پور

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
الهیات
اتاق : 02536166496

پروفایل

  • استارت آپ های دانشگاهی 1401←1401
  • مدیریت و راهبری پژوهش های دانشجویی 1401←1401
  • مهارت‌های دیجیتال (سواد رسانه و اطلاعات) 1401←1401
  • آیین نگارش متون دانشگاهی(فارسی-انگلیسی) 1401←1401
  • ارزشیابی آموزشی 1401←1401
  • آشنایی با روش های تدریس نوین در آموزش عالی(متون تدریس) 1401←1401
  • علامت شناسی تغییرات روانی در دانشجویان 1401←1401
  • دانش مالکیت فکری 1401←1401

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1389 ← 1392

M.S ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1386 ← 1388

B.S ، تهران ، زبان و ادبیات عربی

1383 ← 1386

فوق دیپلم ، تربیت معلم شهید رجایی قزوین ، ادبیات فارسی

1380 ← 1382

کلمات کلیدی