مهشید التماسی

مهشید التماسی،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر
دانشکده مدیریت
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰

پروفایل

  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر 1400←1402

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی