پروفایل

  • ریاست دانشکده معارف و اندیشه اسلامی 1392←1396
  • ریاست دانشگاه معارف اسلامی 1387←1393
  • مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران 1385←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس دانشگاه قم ، مدرسی الهیات و معارف اسلامی

… ← 1374

Ph.D ، دانشگاه قم ، علوم قران و حدیث

… ← 1381

فعالیت های علمی