احسان احمدی

احسان احمدی

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده معماری
Google Scholar
  • 206 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه ناگویا ، دکترای معماری و برنامه ریزی اجتماعات محلی

1382 ← 1387

کارشناسی ارشد پیوسته ، دانشگاه تهران ، کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری

1373 ← 1381

کلمات کلیدی