وحید ابراهیم زاده اردستانی

وحید ابراهیم زاده اردستانی،

استاد
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک‌ زمین‌(فیزیک‌ زمین‌)
شماره تماس : 02161118232
Scopus
  • 24 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴

پروفایل

  • معاون پژوهشی 1391←1394
  • عضو هیات علمی وابسته گروه مهندسی نقشه برداری پردیس فنی 1389←1396
  • عضویت شورای مرکز مطالعات پیش نشانگرهای زلزله 1385←1396
  • عضو هسته مرکزی قطب علمی مهندسی نقشه برداری و سوانح طبیعی 1384←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، چارلز ، ژئوفیزیک

1374 ← 1378

M.S ، تهران ، ژئوفیزیک

1367 ← 1371

کارشناسی ، اصفهان ، زمین شناسی

1362 ← 1366

فعالیت های علمی