کیومرث ابراهیمی

کیومرث ابراهیمی،

استاد
دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی / دانشکده کشاورزی / گروه مهندسی آبیاری‌ و آبادانی / دانشکده علوم و فنون نوین
انرژی های نو و محیط زیست
شماره تماس : 351
Scopus
  • 522 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 1150 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کلمات کلیدی