عزت اله عباسیان

عزت اله عباسیان،

دانشیار
  • مدیر رشته مدیریت مالی و بیمه پردیس البرز
  • مدیر گروه آموزشی مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی و بین الملل دانشکده تجارت و مالیه
دانشکده مدیریت
اتاق : ساختمان امام رضا طبقه 4 اتاق 416
Google Scholar
  • 353 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

پروفایل

  • مدیر گروه آموزشی مدیریت امور مالیاتی و مالیه عمومی و بین الملل دانشکده تجارت و مالیه 1401←…
  • مدیر رشته مدیریت مالی و بیمه پردیس البرز 1399←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی