دنیا نیک آئین

دنیا نیک آئین،

استادیار
  • کمیته زیست فناوری دام، طیور و آبزیان
  • عضویت در شورای علمی گروه فرآورده های بیولوژیک دامی سازمان جهاددانشگاهی تهران
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی قارچ شناسی
  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی قارچ شناسی
دانشکده دامپزشکی
میکروبیولوژی و ایمونولوژی
شماره تماس : 02161117144
Scopus
  • 146 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

  • استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی قارچ شناسی 1399←…
  • عضویت در شورای علمی گروه فرآورده های بیولوژیک دامی سازمان جهاددانشگاهی تهران 1397←…
  • کمیته زیست فناوری دام، طیور و آبزیان 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

… ←

P.H.D ، دانشگاه تهران ، قارچ شناسی

… ←

فعالیت های علمی