سیدمحمدعلی دیباجی فروشانی

سیدمحمدعلی دیباجی فروشانی،

دانشیار
 • کارگروه پایان نامه های الهیات
 • دبیر کارگروه ارتقاء آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات پردیس
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
شماره تماس : 02536166461
Google Scholar
 • 1 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

 • عضوکارگروه تخصصی فلسفه دین وکلام جدید 1397←1399
 • عضو گروه فلسفه وکلام شورای بررسی متون وکتب علو انسانی 1397←1399
 • عضو کمسیون موارد خاص 1395←1398
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده الهیات پردیس 1395←…
 • عضو کارگروه فلسفه دین شورای تحول علوم انسانی 1394←1396
 • دبیر کارگروه ارتقاء آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو کمسیون موارد خاص پردیس فارابی دانشگاه تهران 1394←1395
 • عضویت در قطب فلسفه دین 1393←1396
 • عضوگروه فلسفه وکلام شورای بررسی متون وکتب علوم انسانی 1393←1395
 • عضوشورای بررسی متون فلسفی -کلامی 1391←1393
 • عضو کارگروه معرفت شناسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها 1390←1395
 • کارگروه پایان نامه های الهیات 1390←…
 • عضوشورای بررسی متون فلسفی -کلامی 1389←1391
 • عضو شورای فرهنگی 1387←1390
 • عضوشورای دانشکده فقه وفلسفه 1384←1387

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تربیت مدرس ، فلسفه و کلام

1373 ← 1380

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، فلسفه اسلامی

1370 ← 1373

کارشناسی ، قم ، الهیات

1364 ← 1368

دیپلم ، دبرستان شهدا ، تجربی

1360 ← 1364

فعالیت های علمی