وحید چوپانکاره

وحید چوپانکاره،

استادیار
 • عضو کمیته بررسی و تدوین سرفصل های دروس رشته دکترای هنرهای تجسمی
 • عضو گروه تخصصی هنر و معماری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تهران
 • داور گروه آموزشی هنر در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 93
 • عضو کارگروه تخصصی سرویسهای بهداشتی سازمان زیباسازی تهران
 • مسوول کمیته علمی بیستمین المپیاد علمی دانشجویی در رشته طراحی صنعتی
 • سخنرانی و مشاوره در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و کارآفرینی در مناطق روستایی ایران
 • عضو گروه های تخصصی هنر، معماری و شهرسازی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی
 • سخنرانی و مشاوره در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و کارآفرینی در مناطق روستایی ایران
 • عضو گروه تخصصی هنر و معماری سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی
 • مسئول کمیته المپیاد طراحی صنعتی منطقه 1 کشور - تهران
 • مسئول کمیته تخصصی رشته طراحی صنعتی دفتر آزمون سازی و روان سنجی سازمان سنجش آموزش کشور
پردیس هنر های زیبا / دانشکده طراحی صنعتی
شماره تماس : 02166415867
اتاق : -
Google Scholar
 • 14 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

پروفایل

 • مسئول کمیته تخصصی رشته طراحی صنعتی دفتر آزمون سازی و روان سنجی سازمان سنجش آموزش کشور 1399←…
 • مسئول کمیته المپیاد طراحی صنعتی منطقه 1 کشور - تهران 1396←…
 • عضو گروه تخصصی هنر و معماری سی و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی 1396←…
 • مسئول کمیته راه اندازی میان رشته ای ها و رشته های جدید طراحی صنعتی 1396←1398
 • سخنرانی و مشاوره در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و کارآفرینی در مناطق روستایی ایران 1396←…
 • عضو گروه های تخصصی هنر، معماری و شهرسازی نوزدهمین جشنواره جوان خوارزمی 1396←…
 • سخنرانی و مشاوره در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی با رویکرد تولید و کارآفرینی در مناطق روستایی ایران 1396←…
 • مسوول کمیته علمی بیستمین المپیاد علمی دانشجویی در رشته طراحی صنعتی 1394←…
 • عضو کارگروه تخصصی سرویسهای بهداشتی سازمان زیباسازی تهران 1394←…
 • داور گروه آموزشی هنر در فرآیند انتخاب دانشجوی نمونه سال 93 1394←…
 • نماینده پردیس هنرهای زیبا در شبکه آزمایشگاه های دانشگاه تهران 1394←…
 • عضو گروه تخصصی هنر و معماری بیست و پنجمین جشنواره بین المللی خوارزمی 1390←…
 • عضو کمیته بررسی و تدوین سرفصل های دروس رشته دکترای هنرهای تجسمی 1386←…
 • معاون گروه آموزشی 1386←1388

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه ووپرتال ، طراحی صنعتی

1377 ← 1385

کارشناسی ارشد ، دانشگاه اسن ، طراحی صنعتی

1368 ← 1375

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، طراحی صنعتی

1362 ← 1367

فعالیت های علمی