سیروس چوبینه

سیروس چوبینه

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
Scopus
  • 169 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴

پروفایل

  • مدیر گروه 1392←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، فیزیولوژی ورزش

1381 ← 1384

M.S ، تهران ، تربیت بدنی

1378 ← 1380

کارشناسی ، شهید باهنر کرمان ، تربیت بدنی

1373 ← 1377

کلمات کلیدی