بهاره سازمند

بهاره سازمند

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای علمی گروه مطالعات سازمان ها و نهادهای فرهنگی بین الملل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 • کارگروه جذب هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • عضو کمیته علمی همایش «اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای»
 • عضو کارگروه همکاری با کشورهای روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز
 • عضو شورای هماهنگی فعالیت های علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مطالعات منطقه ای
شماره تماس : 61112397
Scopus
 • 4 ارجاعات
 • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
 • 40 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

پروفایل

 • عضو کمیته علمی همایش «اتحادیه اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای» 1399←…
 • کارگروه جذب هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس 1396←…
 • عضو شورای علمی گروه مطالعات سازمان ها و نهادهای فرهنگی بین الملل پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات 1390←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1382 ← 1386

M.S ، دانشگاه تهران ، روابط بین الملل

1380 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، علوم سیاسی

1376 ←

کلمات کلیدی