بابک امیدوار

بابک امیدوار،

دانشیار
 • مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، عضو کارگروه تخصصی کاهش خطرپذیری پهنه های شهری و روستایی
 • کمیته تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، نماینده دانشگاه در کمیته تخصصی امداد و نجات و سوانح انسان ساز معاونت علمی ریاست جمهوری
 • سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، نماینده تام الاختیار دانشگاه تهران در دبیرخانه جایزه کتاب سال مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
 • 238 ارجاعات
 • 9 h-Index

پروفایل

 • سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ، نماینده تام الاختیار دانشگاه تهران در دبیرخانه جایزه کتاب سال مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 1395←…
 • کمیته تخصصی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ، نماینده دانشگاه در کمیته تخصصی امداد و نجات و سوانح انسان ساز معاونت علمی ریاست جمهوری 1394←…
 • دانشکده محیط زیست ، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی 1393←1394
 • دانشگاه تهران ، معاون پژوهشکده مدیریت و مهندسی پایداری دانشگاه تهران 1393←1395
 • دانشکده محیط زیست ، سرپرست گروه سوانح و ایمنی 1392←1393
 • مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، عضو کارگروه تخصصی کاهش خطرپذیری پهنه های شهری و روستایی 1392←…
 • دانشگاه تهران ، رئیس کمیته راهبردی مقابله با بحران (کمیته راهبردی علم و فناوری دانشگاه تهران) 1392←1394
 • دانشگاه تهران ، نماینده تام الاختیار معاونت پژوهشی دانشگاه تهران در سازمان مدیریت بحران کشور/ ستاد پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران 1391←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، عمران

1374 ← 1380

M.Sc ، تهران ، عمران سازه

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران عمران

1367 ← 1371

فعالیت های علمی