بابک امیدوار

بابک امیدوار

مرتبه علمی : دانشیار
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست
 • نماینده هیئت اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست
دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 676 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 1220 ارجاعات
 • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

 • استارت آپ های دانشگاهی 1401←1401
 • چگونگی تدوین برنامه درسی و رشته آموزشی 1401←1401
 • قوانین و مقررات مرتبط به اعضای هیات علمی 1401←1401
 • مهارت های فعالیت های بین المللی 1401←1401
 • سبک زندگی (نسل z و آلفا) 1401←1401
 • نماینده هیئت اجرایی جذب در کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه مهندسی محیط زیست دانشکده محیط زیست 1400←1402
 • دوره پیشگیری از خودکشی(4 ساعت) 1400←1400
 • دوره خود مراقبتی (4 ساعت) 1400←1400
 • دوره سواد رسانه و اطلاعات (4 ساعت) 1400←1400
 • دوره شناسایی مشکلات هیجانی رفتاری دانشجویان (4 ساعت) 1400←1400
 • دوره مسئولیت و سلامت اجتماعی (4 ساعت) 1400←1400
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده محیط زیست 1400←1403
 • مدیر رشته محیط زیست پردیس البرز‌‌‌‌‌‌‌ 1399←1401
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست 1398←1400
 • عضو شورای دانشکده محیط زیست 1398←1399
 • عضو کارگروه مدیریت بحران هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها 1398←1398
 • عضو هیات داوری کمیته پژوهشی، فنی و مهندسی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1374 ← 1380

M.S ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران سازه

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران عمران

1367 ← 1371

کلمات کلیدی