بابک امیدوار

بابک امیدوار،

دانشیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 507 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 986 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸

پروفایل

  • مدیر رشته محیط زیست پردیس البرز‌‌‌‌‌‌‌ 1399←1401
  • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست 1398←1400
  • عضو شورای دانشکده محیط زیست 1398←1399
  • عضو کارگروه مدیریت بحران هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها 1398←1398
  • عضو هیات داوری کمیته پژوهشی، فنی و مهندسی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، عمران

1374 ← 1380

M.S ، تهران ، عمران

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران عمران

1367 ← 1371

فعالیت های علمی