بابک امیدوار

بابک امیدوار،

دانشیار
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست
 • مدیر رشته محیط زیست پردیس البرز‌‌‌‌‌‌‌
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
 • 459 ارجاعات
 • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
 • 854 ارجاعات
 • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

 • مدیر رشته محیط زیست پردیس البرز‌‌‌‌‌‌‌ 1399←1401
 • عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده محیط زیست 1398←1400
 • عضو شورای دانشکده محیط زیست 1398←1399
 • عضو کارگروه مدیریت بحران هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها 1398←1398
 • عضو هیات داوری کمیته پژوهشی، فنی و مهندسی جشنواره دانشجوی نمونه سال 1397 1397←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، عمران

1374 ← 1380

M.S ، تهران ، عمران

1371 ← 1374

کارشناسی ، دانشکده فنی دانشگاه تهران ، مهندسی عمران عمران

1367 ← 1371

فعالیت های علمی