عباسعلی علی اکبری بیدختی

عباسعلی علی اکبری بیدختی،

استاد
موسسه ژئو فیزیک
گروه فیزیک فضا
شماره تماس : 61118284
Scopus
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

  • همکاری در آزمون دکتری 1398←1398
  • عضو شورای هماهنگی آب دانشگاه تهران 1395←1397
  • عضویت در هیات رئیسه سومین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس 1394←1397
  • عضویت در شورای تخصصی علوم پایه 1394←1397
  • عضو قطب علمی تحلیل فضایی .... 1393←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، نیوکاستل ، ژئوفیریک

… ← 1358

Post doc ، کمبریج ، دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

1362 ← 1368

Ph.D ، نیوکاستل ، دینامیک شاره های ژئوفیزیکی

1359 ← 1362

M.S ، نیوکاستل ، ژئوفیزیک

1357 ← 1359

فعالیت های علمی