محمدعلی بشارت

محمدعلی بشارت،

استاد
  • عضو کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی
  • عضو کمیسیون تخصصی علوم اجتماعی و رفتاری
  • نماینده هیات اجرائی جذب
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
روانشناسی‌
شماره تماس : 61117488
Scopus
  • 1150 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • نماینده هیات ممیزه دانشکده در دانشگاه 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، لندن ، روانشناسی بالینی

1372 ← 1375

M.S ، تربیت مدرس ، روانشناسی

1366 ← 1370

کارشناسی ، فردوسی ، روانشناسی بالینی

1357 ← 1365

فعالیت های علمی