احمد به پژوه

احمد به پژوه،(بازنشسته)

استاد
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
آموزش کودکان استثنایی
شماره تماس : 61117457
اتاق : -
Scopus
  • 15 ارجاعات
  • 3 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه کیل ، روانشناسی کودکان استثنایی

1365 ← 1369

M.Sc ، دانشگاه شیراز ، علوم تربیتی

1354 ← 1359

کارشناسی ، دانشگاه علامه طباطبائی ، خدمات اجتماعی

1349 ← 1353

فعالیت های علمی