بهزاد آزادگان

بهزاد آزادگان،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
  • 20 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی