بهزاد آزادگان

بهزاد آزادگان،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 26 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، استاد راهنمای دانشجویان دوره کارشناسی ورودی 1394 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی