سجاد برخورداری دورباش

سجاد برخورداری دورباش،

دانشیار
  • سرپرست گروه اقتصاد ایران- موسسه توسعه و تحقیقات اقتصاد دانشگاه تهران
  • دبیر خوشه مشورتی کلان اقتصاد- دانشگاه های برتر کشور
  • مدیر گروه اقتصاد- پردیس بین المللی ارس
  • مشاور معاونت پژوهشی دانشگاه در برنامه های توسعه و خوشه کلان اقتصاد و پولی- بانکی
  • عضویت در کمیته تخصصی تهیه و تدوین چارچوب محتوای برنامه هفتم توسعه
  • عضو شورای راهبردی بررسی فرصت های مطالعاتی و ماموریت های پژوهشی دانشگاه
دانشکده اقتصاد
اقتصاد بین رشته ای
شماره تماس : 61118110
Scopus
  • 62 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 157 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تهران ، علوم اقتصادی

… ← 1391

M.S ، تهران ، علوم اقتصادی

… ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، علوم اقتصادی

1380 ← 1383

فعالیت های علمی