محمدابراهیم بنی حبیب

محمدابراهیم بنی حبیب،

استاد
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
Scopus
  • 841 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
Google Scholar
  • 1265 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

  • ، کمیته علمی چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران 1396←1396
  • ، نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1395←1397
  • ، عضویت در شورای آب دانشگاه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه کیوشو ، عمران - مهندسی آب

1371 ← 1375

M.Sc ، دانشگاه تهران ، عمران-سازه های هیدرولیکی

1366 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، عمران-عمران

1361 ← 1365

فعالیت های علمی