محمدابراهیم بنی حبیب

محمدابراهیم بنی حبیب،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
اتاق : -
  • 638 ارجاعات
  • 8 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

PHD ، دانشگاه کیوشو ، عمران - مهندسی آب

1371 ← 1375

M.Sc ، دانشگاه تهران ، عمران-سازه های هیدرولیکی

1366 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، عمران-عمران

1361 ← 1365

فعالیت های علمی