محمدابراهیم بنی حبیب

محمدابراهیم بنی حبیب،

استاد
پردیس ابوریحان / گروه مهندسی آبیاری و زهکشی / پردیس ابوریحان
گروه مهندسی آبیاری و زهکشی
شماره تماس : 02136040906
Scopus
  • 1404 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 2141 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

  • کمیته علمی چهارمین کنفرانس جامع مدیریت بحران 1396←1396
  • نماینده هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه تهران 1395←1397
  • عضویت در شورای آب دانشگاه 1393←1395

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه کیوشو ، عمران - مهندسی آب

1371 ← 1375

M.S ، دانشگاه تهران ، عمران-سازه های هیدرولیکی

1366 ← 1368

کارشناسی ، دانشگاه تبریز ، عمران-عمران

1361 ← 1365

فعالیت های علمی