بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه

مرتبه علمی : دانشیار
  • عضو قطب علمی نانو
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82089748
اتاق : 2-320
Scopus
  • 638 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
  • 993 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

پروفایل

  • عضو قطب علمی نانو 1397←1403
  • مدیر گروه سیستمهای دیجیتال 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1377 ← 1383

M.S ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، معماری کامپیوتر

1374 ← 1377

کارشناسی ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، کامپیوتر-سخت افزار

1370 ← 1374

کلمات کلیدی