محمود عزیزی سلدوز

محمود عزیزی سلدوز،(بازنشسته)

استاد
  • ، ریاست کمیسیون تخصصی هنرهای نمایشی
  • ، هیات ممیزه هنر و معماری
  • ، عضویت هیئت تحریریه فصلنامه ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی
  • ، دبیری یازدهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
شماره تماس : -
اتاق : -

پایان نامه ها و رساله ها