احمدرضا یاوری

احمدرضا یاوری،

دانشیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -
  • 27 ارجاعات
  • 2 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم - گرونبل ، محیطزیست کوهستان

1372 ← 1375

M.Sc ، دانشگاه علوم گرونبل؛ ژزف فوریه ، برنامه ریزی استفاده از سرزمین (آمایش سرزمین)

1369 ← 1372

M.Sc ، دانشگاه Ecole Des Hautes Etudes ، برنامه ریزی

1357 ← 1359

کارشناسی ، کالیفرنیا - دیویس ، علوم گیاهی

1352 ← 1356

فعالیت های علمی