احمدرضا یاوری

احمدرضا یاوری

مرتبه علمی : دانشیار
دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 519 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۹/۴
Google Scholar
  • 1273 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، علوم - گرونبل ، محیطزیست کوهستان

1372 ← 1375

M.S ، دانشگاه علوم گرونبل؛ ژزف فوریه ، برنامه ریزی استفاده از سرزمین (آمایش سرزمین)

1369 ← 1372

M.S ، دانشگاه Ecole Des Hautes Etudes ، برنامه ریزی

1357 ← 1359

کارشناسی ، کالیفرنیا - دیویس ، علوم گیاهی

1352 ← 1356

کلمات کلیدی