علی ترابیان

علی ترابیان،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113184
Scopus
  • 1622 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • سردبیری مجله محیط شناسی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایالتی اکلاهما ، محیطزیست

1364 ← 1368

M.S ، ایالتی اکلاهما ، محیطزیست

1355 ← 1358

کارشناسی ، مدرسه عالی پاریس ، شیمی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی