علی ترابیان

علی ترابیان،

استاد
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : 61113184
اتاق : -
  • 852 ارجاعات
  • 18 h-Index

پروفایل

  • دانشکده محیط زیست ، سردبیری مجله محیط شناسی 1394←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ایالتی اکلاهما ، محیطزیست

1364 ← 1368

M.Sc ، ایالتی اکلاهما ، محیطزیست

1355 ← 1358

کارشناسی ، مدرسه عالی پاریس ، شیمی

1350 ← 1354

فعالیت های علمی