عبدالرضا شیخ مهدی مسگر

عبدالرضا شیخ مهدی مسگر،

استادیار
دانشکده علوم و فنون نوین
مهندسی علوم زیستی | مهندسی پزشکی
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
  • 272 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، علم و مهندسی مواد

… ← 1370

دکتری ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ، مهندسی پزشکی- بیومتریال

… ← 1384

کارشناسی ارشد ، دانشگاه علم و صنعت ایران ، مهندسی مواد- سرامیک

… ← 1374

فعالیت های علمی