اشکان رضوانی نراقی

اشکان رضوانی نراقی(مرحوم)

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان هنر های زیبا / دانشکده شهرسازی
مدیریت شهری
شماره تماس : 02188915871
Google Scholar
  • 25 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، طراحی شهری

… ←

Ph.D ، دانشگاه ویسکانسین میلواکی ، مطالعات شهری

… ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی معماری

1381 ←