مهدی اشجعی

مهدی اشجعی،

استاد
دانشکدگان دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
Scopus
  • 2827 ارجاعات
  • 29 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 3912 ارجاعات
  • 33 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۱۲/۸

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، ویسکانسین ، مهندسی مکانیک

1359 ← 1364

M.S ، نبراسکا ، مهندسی مکانیک

1355 ← 1357

کارشناسی ، تبریز ، مهندسی مکانیک

1351 ← 1355

کلمات کلیدی