عقیل شریف زاده

عقیل شریف زاده،

دانشیار
Scopus
  • 473 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 999 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، قارچ شناسی

1389 ← 1392

دکتری عمومی ، دانشگاه تهران ، دامپزشکی

1382 ← 1388

فعالیت های علمی