علی عسگری یزدی

علی عسگری یزدی،

دانشیار
  • ، عضو کمیسیون علوم انسانی- هیئت ممیزه
  • ، عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی - شورای برنامه ریزی، گسترش ونظارت آموزشی
  • ، عضو کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با مجموعه کشورهای آمریکای لاتین، ایتالیا و کشورهای اسپانیایی زبان- دانشگاه تهران
  • ، عضو کارگروه تخصصی فلسفه دین وکلام جدید
  • ، عضو کمیسیونتخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه
دانشکده معارف و اندیشه اسلامی
مدرسی معارف(مبانی نظری اسلام)
شماره تماس : 02188960495
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضو کمیسیونتخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه 1398←1400
  • ، عضو کارگروه تخصصی فلسفه دین وکلام جدید 1398←1400
  • ، عضو کارگروه پیگیری همکاریهای بین المللی با مجموعه کشورهای آمریکای لاتین، ایتالیا و کشورهای اسپانیایی زبان- دانشگاه تهران 1396←1399
  • ، عضو کمیسیون تخصصی علوم انسانی - شورای برنامه ریزی، گسترش ونظارت آموزشی 1396←1399

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، امام صادق-ع- ، فلسفه وکلام

1372 ← 1380

فعالیت های علمی