اعضای هیات علمی

آصف کریمی

آصف کریمی،

دانشیار
 • عضو و هیأت علمی کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار در مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • رییس هیأت مدیره و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتاب دهنده کسب و کار سریر
 • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور
 • مدیر عامل و و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتاب دهنده کسب و کار نکسترا
 • مدیر گروه کسب و کار و بازرگانی
 • مشاور عالی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در امور نوآوری، کارآفرینی و رشد و توسعه واحدهای فناور
 • معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
 • رییس شعبه مرکز رشد و نوآوری در پردیس فارابی دانشگاه تهران
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
Scopus
 • 39 ارجاعات
 • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
 • 183 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

 • رییس شعبه مرکز رشد و نوآوری در پردیس فارابی دانشگاه تهران 1399←…
 • معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1399←…
 • معاون توسعه فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 1399←…
 • مشاور عالی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در امور نوآوری، کارآفرینی و رشد و توسعه واحدهای فناور 1398←…
 • مدیر گروه کسب و کار و بازرگانی 1398←…
 • مدیر عامل و و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتاب دهنده کسب و کار نکسترا 1398←…
 • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی - کاربردی کشور 1398←…
 • رییس هیأت مدیره و هم بنیانگذار مرکز نوآوری و شتاب دهنده کسب و کار سریر 1396←…
 • عضو و هیأت علمی کمیسیون کارآفرینی و کسب وکار در مجمع تشخیص مصلحت نظام 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، -

1386 ← 1390

M.S ، دانشگاه تهران ، -

1383 ← 1385

کارشناسی ، دانشگاه زنجان ، -

1379 ← 1383

فعالیت های علمی