عبدالرضا صالحی

عبدالرضا صالحی،

دانشیار
پردیس ابوریحان / گروه علوم دام و طیور
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
Scopus
  • 202 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی