عبدالرضا صالحی

عبدالرضا صالحی،

دانشیار
پردیس ابوریحان
گروه علوم دام و طیور
شماره تماس : 02136040907
اتاق : -
  • 138 ارجاعات
  • 5 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه نیوساوث ولز ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1373 ← 1377

M.Sc ، دانشگاه نیوساوث ولز ، ژنتیک و اصلاح نژاد دام

1371 ← 1373

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، مهندسی کشاورزی-علوم دام

1356 ← 1364

فعالیت های علمی