عباس راستگوقمصری

عباس راستگوقمصری،

استاد
 • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 61114022
اتاق : -
Scopus
 • 2157 ارجاعات
 • 26 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۲
Google Scholar
 • 2698 ارجاعات
 • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۱۸

پروفایل

 • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه 1399←1402
 • هجدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور 1396←1396
 • عضو کمیته تخصصی فنی و مهندسی انتشارات دانشگاه 1396←1399
 • سر پرست گرایش نانو 1396←1398
 • عضو کمیته علمی کنفرانس ملی میکرو / نانو فناوری 1396←1397
 • استاد راهنما 1395←1399
 • نماینده دانشکده مکانیک در انجمن مهندسان مکانیک 1395←1398
 • مدیر گروه مکانیک پردیس کیش 1395←1397
 • شورای فنی تخصصی انتشارات دانشگاه تهران 1394←1396
 • عضو شورای پژوهشی 1393←1395
 • شورای تخصصی فنی و مهندسی انتشارات 1392←1394

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، ایالتی میشگان ، مهندسی مکانیک

1361 ← 1366

کارشناسی ارشد ، ایالتی میشگان ، مهندسی مکانیک

1356 ← 1358

کارشناسی ، امیر کبیر ، مهندسی ماشین

1351 ← 1355

فعالیت های علمی