آرش بهرامی

آرش بهرامی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی مکانیک
شماره تماس : 82085217
اتاق : 818
Scopus
  • 189 ارجاعات
  • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی