امیرحسین رنجبریان

امیرحسین رنجبریان،

دانشیار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
حقوق عمومی
شماره تماس : 61112308
اتاق : -

پروفایل

  • ، عضویت در شورای تحول و ارتقای علوم انسانی 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، پاریس 13 ، حقوق بین الملل

1376 ← 1380

M.Sc ، تهران ، حقوق بین الملل

1371 ← 1374

کارشناسی ، تهران ، حقوق

1363 ← 1367

فعالیت های علمی