احمد پوراحمد

احمد پوراحمد،

استاد
 • ، همکاری با سازمان سنجش و آموزش کشور
 • ، سردبیری فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی
 • ، سردبیری مجله شهر ایرانی اسلامی
 • ، عضو شورای پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • ، عضو شورای علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری
 • ، عضو کمیسیون تحول علوم انسانی دانشگاه تهران
 • ، هیات تحریریه مجله آمایش سرزمین
 • ، عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه
 • ، عضو شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران
 • ، مشاور معاون پژوهشی دانشگاه در امور علوم انسانی
 • ، دبیر هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره
 • ، عضو کمیته علمی المپیاد علوم جغرافیایی
 • ، عضویت در هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی
 • ، 150 ساعت فعالیت علمی در جشنواره فارابی
 • ، عضو کمیته تخصصی پژوهش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه
 • ، ارزیابی کتاب جغرافیای شهری ایران برای گروه تخصصی جغرافیای سازمان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • ، عضو هیات داوری گروه آموزشی علوم انسانی در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1395
 • ، سخنران در همایش ملی دانشجویی جغرافیا و برنامه ریزی دانشگاه گلان
 • ، تمدید عضو گروه تخصصی گردشگری در وزارت علوم تحقیقات و فناوری
دانشکده جغرافیا
جغرافیای انسانی | جغرافیای انسانی(شهری)
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 200 ارجاعات
 • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۸
Google Scholar
 • 1020 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۱۷

پروفایل

 • ، عضو کمیته تخصصی پژوهش مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه 1395←…
 • ، 150 ساعت فعالیت علمی در جشنواره فارابی 1395←…
 • ، عضویت در هیأت ممیزه جهاد دانشگاهی 1395←…
 • ، عضو کمیته علمی المپیاد علوم جغرافیایی 1394←…
 • ، دبیر هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره 1394←…
 • ، مشاور معاون پژوهشی دانشگاه در امور علوم انسانی 1394←…
 • ، نماینده دانشگاه تهران در کمیته مشترک دانشگاه تهران و استانداری مازندران 1394←1394
 • ، عضویت در کمیته علمی چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 1394←1394
 • ، عضویت در کمیته علمی دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در جغرافیا و گردشگری 1393←1393
 • ، عضو شورای راهبردی پژوهشگاه دانشگاه تهران 1393←…
 • ، عضویت در کمیته علمی بیست و یکمین همایش ملی ژئوماتیک 1393←1393
 • ، عضویت در هیات علمی همایش علوم جغرافیایی ایران 1392←1393
 • ، نماینده معاونت پژوهش و فناوری وزارت تحقیقات و فناوری در گروه جغرافیا 1392←1394
 • ، سردبیری مجله پژوهش های جغرافیای برنامه ریزی شهری 1392←1395
 • ، عضویت در کمیته بررسی موارد خاص فعالیت های پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشگاه 1391←…
 • ، هیئت تحریریه مجله آمایش جغرافیایی فضا (مکان) 1391←1394
 • ، عضویت در گروه علمی تاریخ، جغرافیا و باستان شناسی ششمین دوره جشنواره فارابی 1391←1391
 • ، عضویت در کمیته علمی همایش قشم، تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و چشم انداز آینده 1391←1391
 • ، عضو هیات تحریریه مجله اندیشه جغرافیایی 1391←1393
 • ، هیات تحریریه مجله آمایش سرزمین 1391←…
 • ، عضو کمیسیون تحول علوم انسانی دانشگاه تهران 1390←…
 • ، عضو شورای علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری 1390←…
 • ، عضو شورای پژوهشگاه دانشگاه تهران 1390←…
 • ، عضویت در شورای برنامه ریزی و کمسیون موارد خاص معاونت پژوهشی دانشگاه 1390←1397
 • ، سردبیری مجله شهر ایرانی اسلامی 1389←…
 • ، سردبیری فصلنامه علمی و پژوهشی مطالعات شهر ایرانی اسلامی 1388←…
 • ، عضویت در کمیته هیات داوران انتخاب مجله نمونه سال 1384 دانشگاه تهران 1385←1385
 • ، همکاری با سازمان سنجش و آموزش کشور 1374←…
 • ، همکاری با سازمان سنجش و آموزش کشور 1374←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تربیت مدرس ، جغرافیای شهری

1367 ← 1372

M.Sc ، تربیت مدرس ، جغرافیای انسانی

1365 ← 1367

کارشناسی ، تهران ، جغرافیای انسانی

1355 ← 1363

فعالیت های علمی