عسگر نوربخش

عسگر نوربخش،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری / پردیس فارابی
مدیریت‌ و حسابداری
Google Scholar
  • 39 ارجاعات
  • 2 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

1394 ← 1394

M.S ، دانشگاه فردوسی ، مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)

1377 ← 1379

کارشناسی ، شهید چمران ، مدیریت بازرگانی

1373 ← 1376

فعالیت های علمی