علی نخعی

علی نخعی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی شیمی
شماره تماس : 02161114737
Scopus
  • 229 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
Google Scholar
  • 311 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰

پروفایل

فارغ التحصیل مهندسی فراساحل (Offshore Engineering) از دانشگاه Texas A&M آمریکا

رییس آزمایشگاه «حفاری و مطالعات چاه محور» انستیتو مهندسی نفت

  • رئیس کمیته راهبردی «حفاری و بهره برداری منابع زیرزمینی» معاونت پژوهشی دانشگاه تهران 1392←1394
  • مسئول گروه پژوهشی حفاری انستیتو مهندسی نفت 1390←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، تگزاس ای اند ام ، مهندسی فراساحل

1383 ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران گرایش سازه های دریایی

1379 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی عمران

1375 ←

فعالیت های علمی