اعضای هیات علمی

احمد نادری

احمد نادری،

دانشیار
  • عضو شورای علمی مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی
  • رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران
دانشکده علوم اجتماعی
شماره تماس : 61117838
Scopus
  • 43 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹

پروفایل

  • رییس موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران 1398←…
  • عضو شورای علمی مرکز مطالعات عالی انقلاب اسلامی 1397←…
  • ریاست جهاد دانشگاهی واحد تهران 1391←1392

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه فرایه برلین ، انسان شناسی سیاسی

1387 ← 1391

M.S ، تهران ، انسان شناسی

1383 ← 1386

کارشناسی ، تهران ، انسان شناسی

1379 ← 1383

کلمات کلیدی