علیرضا محمدرضائی

علیرضا محمدرضائی،

دانشیار
  • ریاست پردیس فارابی
پردیس فارابی / دانشکده الهیات
الهیات
شماره تماس : 02536166455
Google Scholar
  • 1 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، تهران ، زبان وادبیات عرب

1374 ← 1379

کارشناسی ارشد ، تربیت مدرس ، زبان و ادبیات عربی

1371 ← 1374

کارشناسی ، اصفهان ، زبان وایبیات عربی

1366 ← 1371

فعالیت های علمی