علی ماشاء الله کرمانی

علی ماشاء الله کرمانی،

استادیار
پردیس ابوریحان
گروه فنی کشاورزی
شماره تماس : 02136040614
اتاق : -
  • 5 ارجاعات
  • 1 h-Index

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی