فاطمه امینی

فاطمه امینی،

استادیار
 • ، مسئول اتاق مشاوره آماری طرح های پژوهشی و پروپوزال ها
 • ، مسول اتاق مشاوره آماری
 • ، استاد راهنمای آموزشی
 • ، استاد راهنمای آموزشی
 • ، استاد راهنمای انجمن علمی
 • ، استاد راهنمای آموزشی
 • ، استاد راهنمای انجمن علمی
 • ، نماینده تحصیلات تکمیلی
 • ، سرپرست کتابخانه پردیس ابوریحان
پردیس ابوریحان / گروه علوم زراعی و اصلاح نباتات
شماره تماس : -
اتاق : -
Scopus
 • 136 ارجاعات
 • 4 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۲۵

پروفایل

 • ، سرپرست کتابخانه پردیس ابوریحان 1398←…
 • ، نماینده تحصیلات تکمیلی 1398←…
 • ، استاد راهنمای آموزشی 1396←…
 • ، استاد راهنمای انجمن علمی 1395←…
 • ، استاد راهنمای آموزشی 1395←…
 • ، مسول اتاق مشاوره آماری 1394←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی