علیرضا سارنج

علیرضا سارنج،

استادیار
پردیس فارابی / دانشکده مدیریت و حسابداری
شماره تماس : -
اتاق : -
Google Scholar
  • 25 ارجاعات
  • 3 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی