علیرضا پرداختی

علیرضا پرداختی،

استادیار
دانشکده محیط زیست
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1384 ← 1389

M.Sc ، پلی تکنیک ایالتی کالیفرنیا ، علوم زیست شناختی

1363 ← 1366

کارشناسی ، پلی تکنیک ایالتی کالیفرنیا ، کشاورزی

1358 ← 1362

فعالیت های علمی