علیرضا پرداختی

علیرضا پرداختی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده محیط زیست
Scopus
  • 156 ارجاعات
  • 6 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 272 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی محیط زیست

1384 ← 1389

M.S ، پلی تکنیک ایالتی کالیفرنیا ، علوم زیست شناختی

1363 ← 1366

کارشناسی ، پلی تکنیک ایالتی کالیفرنیا ، کشاورزی

1358 ← 1362

فعالیت های علمی