علی نمکی

علی نمکی

مرتبه علمی : استادیار
 • عضو گروه تخصصی حسابداری و مالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
 • عضو گروه تخصصی حسابداری و مالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها
 • مدیر واحد ارتباط با صنعت دانشکده مدیریت
دانشکده مدیریت
اتاق : 516
Scopus
 • 228 ارجاعات
 • 7 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
Google Scholar
 • 416 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۲۹

پروفایل

 • عضو گروه تخصصی حسابداری و مالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 1399←…
 • مشاور بودجه و برنامه‌های کلان اقتصادی دانشگاه تهران 1398←1400
 • عضو گروه تخصصی حسابداری و مالی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها 1397←…
 • عضو هیات مدیره و دبیر انجمن مالی ایران 1397←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

B.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی مکانیک

… ←

M.S ، دانشگاه تهران ، مدیریت MBA

… ←

دکتری ، دانشگاه تهران ، مدیریت مالی

… ← 1396

کلمات کلیدی