علی خاکسار

علی خاکسار،

استادیار
  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران
  • رئیس اداره یادگیری الکترونیکی و تولید محتوای مرکز یادگیری الکترونیکی و مدیریت دانش مرکز فناوری های دیجیتالی دانشگاه تهران
پردیس هنر های زیبا / دانشکده هنرهای تجسمی
Google Scholar
  • 2 ارجاعات
  • 1 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶

پروفایل

  • استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران 1398←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

P.H.D ، دانشگاه تهران ، پژوهش هنر

1386 ← 1391

M.S ، دانشگاه تهران ، پژوهش هنر

1384 ← 1386

کارشناسی ، دانشگاه تهران ، موسیقی

1378 ← 1383

فعالیت های علمی