علی جعفری

علی جعفری

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فارابی / دانشکده الهیات / دانشکدگان فارابی
شماره تماس : 02536166438
Google Scholar
  • 1374 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

وارد مرحله خارج شده (معادل دکتری) ، خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ، فقه و اصول

… ←

Ph.D ، دانشگاه قم ، حقوق خصوصی

1387 ← 1391

M.S ، تهران (پردیس فارابی) ، حقوق خصوصی

1383 ← 1388

کارشناسی ، امام خمینی ره ، حقوق

1379 ← 1383

کلمات کلیدی